בטיחות ואיכות

בטיחות

קבוצת מפטגון מחויבת לספק סביבת עבודה בטוחה, בריאה ואיכותית. הצהרת מדיניות בטיחות זו הינה סמל החרוט על דגלנו. כל העובדים והמנהלים מחויבים לעשות כל שביכולתם כדי למנוע תאונות או תקריות העלולות לגרום נזק גופני, מחלה תעסוקתית או נזק לציוד.

שמירה על בטיחות ובריאות עובדינו הינה דאגתנו העיקרית וחלק בלתי נפרד מכל פעילויות החברה. זוהי דרישה מקדימה לעמידה ביעדי הארגון. החברה אימצה את תהליכי ונהלי הבטיחות והגהות הרלבנטיים בתחום הבניה והתהליכים.
בנוסף, הקבוצה מחויבת גם להגן על עובדים אחרים אשר יכולים להיות מושפעים על ידי פעולותינו באזור סביבת העבודה.

אנו מאמינים:

 • ניתן למנוע את כל התאונות והמחלות התעסוקתיות על ידי זיהוי והערכה של גורמי הסיכון והפחתתם לרמה מקובלת דרך בקרה שיטתית וקבועה.
 • כל עובד מתחייב אישית לבטיחותו ולבטיחות הסובבים אותו.
 • דוגמא אישית, מקצוענות ועבודה איכותית הינן דרישות מקדימות לבטיחות.
 • בטיחות מושגת על ידי מודעות של כל האנשים באתר העבודה.
 • שמירה על חוקי הבטיחות והגהות מביאה להצלחה בביצועים עסקיים.

 

לפיכך:

 • לא תתקיים שום פעילות עד ליישום כל דרישות אמצעי הבטיחות.
 • בריאות ובטיחות העובדים עולים על כל שיקול אחר.
 • כל פעילות המהווה סיכון לאנשים, לרכוש או לסביבה, לא תאושר לביצוע.
 • הנהלת החברה מעורבת באופן פעיל בכל נהלי הבטיחות והגהות ובהקצאת משאבים לשיפור הבטיחות והבריאות התעסוקתית כנדרש.

איכות

קבוצת מפטגון רואה ביישום עקרונות האיכות שלנו כשיטה מכריעה להשגת שביעות רצון הלקוח. אנו מחויבים לספק שירות מיטבי על ידי תהליך מתמיד של ביקורת על דרישות לקוחותינו והערכת שביעות רצונם. אנו דואגים לשפר את איכות השירותים והמוצרים שאנו מספקים באופן קבוע, בהתאם לדרישות המשתנות של השוק ודרישות הלקוח, בד בבד עם עמידה בתקנות ובחוקי הבטיחות הרלבנטיים.

 • הקבוצה פיתחה מנגנון לשליטה על תהליכים כדי לזהות פגמים בתהליך הייצור ובסוגיות שירות לקוח, כדי ליישם פעולות נכונות ומניעתיות בהתאם.
 • אנו מחויבים לשיפור הכישורים והידע המקצועי של כל עובדינו, משלבים מאמצים לשיפור איכות המוצרים והשירות באופן עקבי.
 • אנו פועלים ללא לאות להגברת יכולותינו לגילוי ותיקון תקלות ומניעת הישנותם ולשיפור ערוצי התקשורת בין העובדים ומול לקוחותינו.
 • הקבוצה מתחייבת להקצות את המשאבים והאמצעים הנחוצים לשמירה על איכות הסטנדרטים הגבוהה שלנו על ידי יישום המפרטים הנדרשים וזיהוי הזדמנויות לשיפור.

הסמכות